Obstacle Trail Run uit programma

Het is vanaf 2020 helaas niet meer mogelijk om aan de Obstacle Trail Run (volwassenen) deel te nemen.

Als bestuur hebben we in de evaluatie geconstateerd dat het aantal deelnemers van dit wedstrijdonderdeel te laag was. Ook vergde de organisatie van de OTR veel van onze middelen, zowel menskracht (bestuur, vrijwilligers), organisatorisch als financieel.

Verder werd het in de loop van de jaren steeds lastiger om met respect voor de natuur een voor de deelnemers uitdagend parcours uit te zetten. Er zijn te weinig onverharde paden, waterpartijen (exclusief Asterplas) en graslanden mochten niet (meer) gebruikt worden. De natuurwaarden van dit mooie gebied lopen op en dat maakt een afwisselend, enerverend parcours steeds moeilijker. Daarom hebben we besloten de OTR te laten vervallen.

Maar: je kunt nog steeds blijven genieten van deze prachtige omgeving tijdens onze andere wedstrijdonderdelen! We mogen de verharde paden wel gebruiken voor onze 5, 10 en 15 kilometer afstanden! We hopen onze OTR-deelnemers weer bij die onderdelen terug te zien! Uiteraard heeft het beëindigen van de OTR geen effect op de Kids (Obstacle) Run.

Op deze plaats willen we deelnemers, vrijwilligers, grondeigenaren en vele andere partijen bedanken voor hun jarenlange bereidwilligheid en inzet om dit wedstrijdonderdeel mogelijk te maken.