Wedstrijdreglement Haagse Beemden Loop

 1. Deelnemen aan de Haagse Beemden Loop houdt impliciet in dat de deelnemer zich bekend verklaart en akkoord gaat met de in het wedstrijdreglement genoemde voorwaarden.
 2. Inschrijving voor de Haagse Beemden Loop is persoonsgebonden.
 3. Deelname is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekraken en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen lichamelijk letsel.
 4. Deelnemers ontvangen ieder één startnummer. Het startnummer dient ongevouwen gedragen te worden op de borst.
 5. Bij inschrijving via de online voor-inschrijving wordt het startnummer niet toegezonden, maar dient deze te worden afgehaald. Dit kan op zaterdag 26 mei tussen 10.00 en 16.00 uur of op zondag 27 mei vanaf 08.00 uur in het clubgebouw van B.S.V. Boeimeer, Heksendans 4, 4823 JX Breda.
 6. In geval de deelnemer het startnummer na het afhalen kwijtraakt, kan een nieuwe worden verkregen na betaling van administratiekosten.
 7. Het inschrijfgeld wordt bij annuleren of niet-verschijnen van de deelnemer niet gerestitueerd.
 8. De organisatie is niet aansprakelijk wanneer de Haagse Beemden Loop door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van het inschrijfgeld.
 9. Deelnemers zijn verplicht met een startnummer welke is verstrekt door de organisatie, te lopen.
 10. Aanwijzingen van de organisatie dienen direct en stipt te worden opgevolgd.
 11. De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren.
 12. Op advies van de medische begeleiding heeft de organisatie het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 13. Het is de deelnemers niet toegestaan honden op het parcours mee te nemen. Alleen voor hulp-/blindengeleidehonden wordt een uitzondering gemaakt.
 14. Van eenieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 15. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden door de organisatie, ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, ligt de beslissing bij de organisatie.

versie 10, 2018