5 km.

Ook dit jaar volgt de 5 km. ronde het vertrouwde parcours. Dit parcours gaat afwisselend door de bebouwing, langs de polder en het natuurgebied ten noorden van de Haagse Beemden. Wilt u wedstrijdlopers en combilopers vooraan laten starten, zodat zij ongehinderd door kunnen lopen? Alvast dank daarvoor!

De 5 km. is ook geschikt voor power walkers en kangoo jumpers; we verzoeken deze groepen deelnemers wel om alle andere hardlopers voor te laten gaan bij de start.

En omdat het ene kind het andere niet is, mogen ook de wat grotere kinderen meedoen. We gaan er vanuit dat de ouders of hun verzorgers in kunnen schatten of hun kind(eren) ‘klaar’ zijn voor dit onderdeel. Alleen als de temperatuur boven de 26 graden uitkomt, mogen ze niet meelopen, ondanks dat de afstand tot 30 graden door volwassenen wél mag worden gelopen. Kinderen kunnen hun warmte namelijk minder goed kwijt en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. We kunnen in een dergelijke situatie geen restitutie of compensatie voor inschrijvingsgeld toekennen.

Route Haagse Beemden Loop 2019 (5 km.):

https://youtu.be/is4drlStaMo