Categorie archief: Nieuws

Haagse Beemden Winter Trimloopserie

Hij gaat weer van start: De Haagse Beemden Winter Trimloopserie 2020. Op zondag 12 januari, 9 februari, 8 maart en 12 april vindt telkens om 11:00 een trimloop plaats met diverse afstanden. We verwijzen je voor meer details naar de website van Breda Loopt. Deze trimloop is een goede voorbereiding op de Haagse Beemden Loop, vandaar dat we deze loopgroep graag onder je aandacht brengen!

Obstacle Trail Run uit programma

Het is vanaf 2020 helaas niet meer mogelijk om aan de Obstacle Trail Run (volwassenen) deel te nemen.

Als bestuur hebben we in de evaluatie geconstateerd dat het aantal deelnemers van dit wedstrijdonderdeel te laag was. Ook vergde de organisatie van de OTR veel van onze middelen, zowel menskracht (bestuur, vrijwilligers), organisatorisch als financieel.

Verder werd het in de loop van de jaren steeds lastiger om met respect voor de natuur een voor de deelnemers uitdagend parcours uit te zetten. Er zijn te weinig onverharde paden, waterpartijen (exclusief Asterplas) en graslanden mochten niet (meer) gebruikt worden. De natuurwaarden van dit mooie gebied lopen op en dat maakt een afwisselend, enerverend parcours steeds moeilijker. Daarom hebben we besloten de OTR te laten vervallen.

Maar: je kunt nog steeds blijven genieten van deze prachtige omgeving tijdens onze andere wedstrijdonderdelen! We mogen de verharde paden wel gebruiken voor onze 5, 10 en 15 kilometer afstanden! We hopen onze OTR-deelnemers weer bij die onderdelen terug te zien! Uiteraard heeft het beëindigen van de OTR geen effect op de Kids (Obstacle) Run.

Op deze plaats willen we deelnemers, vrijwilligers, grondeigenaren en vele andere partijen bedanken voor hun jarenlange bereidwilligheid en inzet om dit wedstrijdonderdeel mogelijk te maken.

In memoriam: Harm Donker

Op 28 december 2019 is op 57 jarige leeftijd ons bestuurslid Harm Donker overleden.

Ondanks dat Harm nog niet zo lang bij ons meeliep, hebben we hem leren kennen als een joviaal en hartelijk persoon. Hij was niet te beroerd om een extra handje te helpen waar en wanneer nodig. In korte tijd heeft Harm op zijn bescheiden manier laten zien dat we op hem konden bouwen. We zullen hem missen.

Zijn familie en vrienden wensen we veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Rabobank en stemmers van de Rabobank: hartelijk dank!

Wow! We zijn erg onder de indruk van het bedrag van de Rabobank Clubsupport dat we gisteravond mochten ontvangen: € 747,59. Veel meer dan we hadden verwacht! We gaan het uiteraard goed besteden.

Stemmers, hartelijk dank voor het uitbrengen van jullie stem op ons!

Rabobank, dank voor het beschikbaar stellen van dit mooie bedrag! Top!